Skiltepolitik

Skiltepolitik

På denne side kan du læse om administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitikken indeholder Byrådets politiske mål og de hovedhensyn, der skal indgå, når ansøgninger skal vurderes.

Formål med skiltepolitikken
Skiltepolitikken danner grundlag for behandling af ansøgninger om skiltning. Formålet med skiltepolitikken er at fremme kvaliteten af skiltning og at sikre, at ansøgninger om skiltning bliver vurderet på det samme grundlag.

Inddeling i områder
Administrationsgrundlaget indeholder generelle retningslinjer for skiltning og er inddelt i områder:

  • Midtby-områder
  • Center- og erhvervsområder uden for midtbyen
  • Boligområder og afgrænsede landsbyer
  • Områder til almene og rekreative formål i byzone og det åbne land

Der er særlige retningslinjer om bl.a.:

  • Skiltning ved enkeltstående arrangementer
  • Bannere
  • Skiltning ved tankanlæg
  • Midlertidig skiltning
  • Skiltning langs veje

Skiltepolitikken kan ses her (pdf)

 

Sidst opdateret: 17.08.2018