Helhedsplan for Bjerringbro

Viborg Byråd har besluttet at lave en helhedsplan for Bjerringbro. Planen laves i samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet. Målet er at Bjerringbro bliver mere attraktiv og velfungerende.

Helhed, forbedring af gågademiljøet og områdefornyelse

I planlægningen indgår den kommende Kulturpark ved Gudenåhuset og der laves forslag til at forbedre gågademiljøet og skabe mere helhed i midtbyen.
Helhedsplanen vil også indgå som grundlag, når Viborg Byråd på sigt igangsætter områdefornyelse af Bjerringbro.

Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med Bjerringbro Byforum og Bjerringbrorådet.

Tidsplan

Helhedsplanen udarbejdes i efteråret 2018 og forelægges til politisk godkendelse primo 2019.

Deltag i planlægningen

Under planens udarbejdelse holdes 3 borgermøder, hvor du kan høre om planen og bidrage med input. Læs mere om møderne og tilmeld dig.

Ca. 110 borgere deltog i det første møde, hvor vi tog på en inspirationsrejse rundt i hele verden.

Mere end 200 borgere udpegede i september deres yndlingssteder i Bjerringbro og kom med ideer til planlægningen. Du kan se hvad de skrev, ved at klikke på boksen "Vis mig dit Bjerringbro".

Politiske beslutninger

Godkendelse af proces og grundlag for Helhedsplan for Bjerringbro

 

Sidst opdateret: 02.10.2018