Bynære landskaber

Bynære Landskaber

Nyt redskab styrker planlægningen i de bynære landskaber

Kommunen har udviklet en ny form for planlægning i de bynære landskaber, som udnytter mulighederne for at planlægge helhedsorienteret på tværs af by og land. Ved Viborg, Møldrup, Bjerringbro, Stoholm, Rødkærsbro og Sparkær er de bynære landskaber kortlagt og analyseret.

Du kan læse mere om de bynære landskaber ved byerne, landskabskarakterer, rekreative oplevelser og forslag til initiativer i projektrapporterne for de enkelte byer.

Projektrapporterne er ikke formelle plandokument, men har status af en ”mellemplaner”, som skal kvalificere kommunens planlægning.

Artikel om Viborg kommunes bynære landskaber (plan09)

Sidst opdateret: 21.09.2017