Bevaringsplan Viborg 1972

Sct. Mogens Gade 7 og 9, Viborg

Bevaringsplanen dækker et område i den historiske del af Viborg midtby. Bygninger, gader, pladser mv. inden for bevaringsområdet er omfattet af en bevaringsservitut, der er tinglyst på samtlige ejendomme.

Et af bevaringsplanens vigtigste mål er at sikre, at vedligeholdelse, ombygning og fornyelse af bygningerne, gader og pladser mv. sker, så området i den enkelte ejers og hele byens interesse kan beholde og forhøje sin arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi.

Sidst opdateret: 21.09.2017