Forudgående proces

Viborg Midtby

I forbindelse med debatten om arkitekturpolitik inviterede Byrådet alle interesserede til følgende arrangementer

Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.00 på Viborg Rådhus
 Arkitekturpolitikken blev præsenteret af formanden for Teknisk Udvalg – Johannes Vesterby. Der var ligeledes indlæg fra følgegruppen til arkitekturpolitikken med efterfølgende debat.

Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 20.00 på Viborg Rådhus: Arkitekturens Dag
Arkitekturpolitikken blev præsenteret af formand for Teknisk Udvalg - Johannes Vesterby.
Som en del af forslaget til arkitekturpolitikken er det indarbejdet, at Arkitekturens Dag fremover årligt skal markeres i Viborg Kommune den 1. oktober.

Torsdag den 12. december 2013 kl. 19.00 på Viborg Rådhus: Debatmøde
Indledning med oplæg om arkitekturens betydning for livet. Derefter workshop/borgerværksted, hvor deltagerne bidrog med gode eksempler på fremtidens arkitektur.
Notat fra debatmødet

December måned 2013:
Udstilling i Rådhusets atrium/forhal

Hvad er arkitektur og hvad er en arkitekturpolitik? Mulighed for at udfylde et spørgeskema, samt bidrage med kommentarer og bemærkninger til arkitekturpolitikken.
Udstillingen

Lørdag den 23. november 2013 kl. 12.00: Byvandring/gademøde i Viborg Midtby
Teknik & Miljø guidede turen med indlæg om arkitekturen i bybilledet. Viborg Museum fortalte om byens unikke kulturhistorie vist gennem bygningsarven.
Kl. 13.30 var der bustur med start foran Domkirken, hvor Teknik & Miljø guidede turen til bl.a. nyere boligområder og erhvervsområder i og omkring Viborg.
Se billeder fra turen.

 

 

Sidst opdateret: 17.07.2017