Arkitekturpolitik

Snapstinget set fra oven

Viborg Kommunes arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken indeholder et arkitekturpolitisk værdisæt og 4 overordnede målsætninger og indsatsområder. Arkitekturpolitikken understøttes af et appendiks, som uddyber og tolker de overordnede målsætninger og indsatsområder.

Se arkitekturpolitikken
Se appendiks til arkitekturpolitikken

Implementering
Politikken vil blive fulgt op i kommuneplanen, i særlige lokalplaner, i udvalgte vejledninger og temahæfter. Herudover vil den blive brugt i dialogen med bygherrer, i kommunale byggerier og i kommunens sagsbehandling af væsentlige, større byggeprojekter, hvor der vil blive taget udgangspunkt i de overordnede målsætninger, der er fastlagt i arkitekturpolitikken.

Hvorfor arkitekturpolitik
Viborg Byråd vil bidrage til at skabe byer, landsbyer og landskaber med bygninger og byrum, der tilfører kvalitet og værdi til stedet.
De gamle grækere i Athen havde i sin storhedstid en enkel og smuk vision i form af et borgerløfte, som måtte tiltrædes af alle dem, der var værdige til titlen som borger i Athen:
"Vi vil efterlade denne by ikke mindre og ringere, men større og rigere, end da vi kom her."

Værdiskabelse
Bygninger skabes for at opfylde et praktisk behov for et sted, f.eks. at bo eller arbejde. Arkitektur er bygningernes æstetiske udtryk og er - når den er bedst - en kvalitativ tilføjelse til både stedet og tiden vi lever i. Jo mere kvalificeret arkitektur vi skaber, jo bedre betingelser skaber vi for livets udfoldelser.

Viborg Kommune nomineret til arkitekturpris
Viborg kommune var blandt de 5 nominerede kommuner til Kulturministeriets nystiftede arkitekturpris,
der blev uddelt til Danmarks bedste kommunale arkitekturpolitik den 26. marts 2015.
Se nyheden

Sidst opdateret: 02.01.2018