Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 - Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål, Mammen

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 21. marts 2018
Offentliggjort: Torsdag den 05. april 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 1

 

Sidst opdateret: 20.11.2018