Lokalplan nr. 537

Lokalplan nr. 537

Lokalplan nr. 537 og kommuneplantillæg nr. 53 - Boligområde ved Reberbanen i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2020
Offentliggjort: Torsdag den 8. oktober 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se lokalplan nr. 537 (pdf).
Se kommuneplantillæg nr. 53 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 20

 

Sidst opdateret: 07.10.2020