Lokalplan nr. 532

Lokalplan nr. 532 - Boligområde ved Vindumvej i Bjerring

Vedtaget den 20. januar 2020
Offentliggjort: Torsdag den 6. februar 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Udbygningsaftale

Viborg Kommune har i forbindelse med vedtagelse af planforslaget indgået en udbygningsaftale med grundejer. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, har udbygningsaftalerne fastlagt, at grundejer finansierer etablering af hævet flade i form af trapezbump samt en forlængelse af fortov på Vindumvej med 50 m.

Se lokalplan nr. 532 (pdf)
Se udbygningsaftale (pdf)

 

Sidst opdateret: 06.02.2020