Lokalplan nr. 527

Lokalplan nr. 527 og kommuneplantillæg nr. 39 - Varmepumpeanlæg, Gudenådalen

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget onsdag den 2. oktober 2019
Offentliggjort: Torsdag den 10. oktober 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se Lokalplan nr. 527 (pdf)
Se Kommuneplantillæg nr. 39 (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 19

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 06.05.2020