Lokalplan nr. 518

Lokalplan nr. 518 og kommuneplantillæg nr. 35 - Udvidelse af erhvervsområde ved Foulum

Vedtaget af Byrådet den 26. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 27. juni 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se lokalplan nr. 518 (pdf).
Se kommuneplantillæg nr. 35 (pdf).
Se sammenfattende miljøredegørelse (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 18.

 

Sidst opdateret: 17.10.2019