Lokalplan nr. 516

Lokalplan nr. 516 og kommuneplantillæg nr. 33 - Boligområde Kolbækvænget i Hald Ege

Vedtaget af Byrådet onsdag den 26. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 4. juli 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplan nr. 516 og den sammenfattende miljøredegørelse (pdf)
Kommuneplantillæg nr. 33  (pdf)
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 17.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 17.10.2019