Lokalplan nr. 514

Lokalplan nr. 514 og kommuneplantillæg nr. 32 - Område til vindmøller ved Tolstrup

Vedtaget af Byrådet onsdag den 29. januar 2020
Offentliggjort: Torsdag den 6. februar 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplan nr. 514 og den sammenfattende miljørapport (pdf). 
Kommuneplantillæg nr. 32 (pdf)  
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 2.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 21.03.2020