Lokalplan nr. 512

Lokalplan nr. 512

Lokalplan nr. 512 og kommuneplantillæg nr. 29 - Vindmølleområde syd for Vinge

Vedtaget af Byrådet den 18. marts 2020
Offentliggjort: Torsdag den 26. marts 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplan nr. 512 og sammenfattende miljøredegørelse (pdf). 
Kommuneplantillæg nr. 29 og sammenfattende miljøredegørelse (pdf) 
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 4.


 

Sidst opdateret: 26.03.2020