Lokalplan nr. 509

Lokalplan nr. 509 og kommuneplantillæg nr. 26 - Boligområdet Egeskoven i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 26. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 4. juli 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplanforslag nr. 509 har i overensstemmelse med lov om planlægning § 24 været fremlagt offentligt fra den 3. dec. 2018 til den 28. januar 2019.06.20

Viborg Kommune modtog i høringsperioden 132 høringssvar til planforslaget.

Der blev på baggrund af bemærkninger til lokalplanforslaget indarbejdet følgende ændringer:


- Bebyggelse opføres i max. 1 etage.
- Bygningshøjden fastsættes til max. 6 m.
- Eksisterende egetræer langs Egeskovvej skal bevares, dog med forbehold for etablering af vejadgang. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye egetræer.
 

Lokalplan nr. 509 og den sammenfattende miljøvurdering (pdf)
Kommuneplantillæg nr. 26 (pdf)
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 16.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2019