Lokalplan nr. 506

Lokalplan nr. 506 og kommuneplantillæg nr. 42 - Område til offentlige formål ved Gl. Tjelevej i Ørum

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget onsdag den 2. oktober 2019
Offentliggjort: Torsdag den 10. oktober 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se Lokalplan nr. 506 (pdf).
Se Kommuneplantillæg nr. 42 (pdf) 
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 18

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2019