Lokalplan nr. 499

Lokalplan nr. 499 og kommuneplantillæg nr. 19 - Boligområde ved Egeskovvej, Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 26. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 4. juli 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse


Lokalplanforslag nr. 499 har i overensstemmelse med lov om planlægning § 24 været fremlagt offentligt fra den 3. december 2018 til den 28. januar 2019.
Viborg Kommune modtog i høringsperioden 94 høringssvar til planforslaget.

Der blev på baggrund af bemærkninger til lokalplanforslaget indarbejdet følgende ændringer:

- Bebyggelse opføres i max. 1 etage.
- Bygningshøjden fastsættes til max. 6 m. 
- Der fastlægges en reduceret skovbyggelinje på 30 m mod nordvest og 40 m mod sydvest fra skel ved skov.
- Eksisterende egetræer langs Egeskovvej skal bevares, dog med forbehold for etablering af vejadgang. Når træerne ikke længere kan bevares, skal de erstattes med nye egetræer.
- Stamvejen forlænges, så den går op til skel til naboområdet (lokalplan nr. 509), da vejen skal vejbetjene dette område. 
 

Lokalplan nr. 499 og den sammenfattende miljøvurdering (pdf).
Kommuneplantillæg nr. 19 (pdf)
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 15.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2019