Lokalplan nr. 496

Lokalplan nr. 496 og kommuneplantillæg nr. 17 - Centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg Baneby

Vedtaget af Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. marts 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se lokalplan nr. 496  (pdf)
Se kommuneplantillæg nr. 17 (pdf)
Se Byrådets vedtagelse  Sag nr. 17

 

Sidst opdateret: 02.09.2019