Lokalplan nr. 487

Lokalplan nr. 487 og kommuneplantillæg nr. 10 - Område til boliger ved Kolbækken i Hald Ege

Vedtaget af Byrådet onsdag den 20. november 2019
Offentliggjort: Torsdag den 5. december 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Udbygningsaftaler

Viborg Kommune har i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag nr. 487 indgået 2 udbygningsaftaler med bygherrerne.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, har udbygningsaftalerne fastlagt, at:

De 2 ejere af arealer ved Vejlevej (lokalplanforslag nr. 487) finansierer 2 fartdæmpende foranstaltninger på Koldingvej, hvoraf den ene etableres, hvor Alhedestien krydser Koldingvej, og en ny fællessti (ridesti) fra krydset Egeskovvej/Koldingvej til Viborg Rideskole.

Lokalplan nr. 487 og den sammenfattende miljøredegørelse (pdf).
Kommuneplantillæg nr. 10  (pdf)
Udbygningsaftale nr. 1
Udbygningsaftale nr. 2
Byrådets vedtagelse Sag nr. 7.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 06.12.2019