Lokalplan nr. 486

Lokalplan nr. 486 - Teknisk område til biogasanlæg ved Ø. Børstingvej i Iglsø

Lokalplan nr. 486 og kommuneplantillæg nr. 7 - Område til biogasanlæg ved Iglsø - Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm

Vedtaget af Byrådet onsdag den 21. februar 2018
Offentliggjort: Onsdag den 28. februar 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Udbygningsaftale

Viborg Kommune har i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan indgået en udbygningsaftale med Iglsø Agro og Biogas A/S. Udbygningsaftalen fastlægger, at virksomheden finansierer udvidelsen af Ø. Børstingvej mellem indkørslen til Ø. Børstingvej 6 og Lånum for at opnå en øget udbygningsmulighed af ejendommen Ø. Børstingvej 6 og dermed at kunne etablere et biogasanlæg.

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard 87 87 86 26

Lokalplan nr. 486 og sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (pdf)
Kommuneplantillæg nr. 7 og sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (pdf)
Miljørapport (pdf)
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 13.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 08.05.2019