Lokalplan nr. 484

Lokalplan nr. 484 og kommuneplantillæg nr. 6 - Centerområde ved Gartnerbakken/Viborgvej i Hammershøj

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. maj 2019
Offentliggjort: Torsdag den 23. maj 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplan nr. 484 (pdf)
Kommuneplantillæg nr. 6 (pdf)

Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 18.

 

Sidst opdateret: 03.12.2019