Lokalplan nr. 481

Lokalplan nr. 481 - Centerområde ved Tingvej i Viborg

Lokalplan nr. 481 og kommuneplantillæg nr. 3 - Centerområde ved Tingvej i Viborg

Vedtaget af Byrådet den 20. december 2017
Offentliggjort: Torsdag den 21. december 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Anja Lena Jensen 8787 8628

Lokalplan nr. 481 inkl. sammenfattende miljøredegørelse (pdf).
Kommuneplantillæg nr. 3 inkl. sammenfattende miljøredegørelse (pdf).

Byrådets vedtagelse. Sag nr. 36.

 

 

Sidst opdateret: 04.03.2019