Lokalplan nr. 479

Lokalplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

Lokaplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 24. januar 2018
Offentliggjort: Torsdag den 1. februar 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se lokalplan nr. 479 (pdf)
Se kommuneplantillæg nr. 14 (pdf)
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 20

Sidst opdateret: 21.01.2019