Lokalplan nr. 477

Arnbjerg

Lokalplan nr. 477 - Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd

Vedtaget af Byrådet den 22. november 2017
Offentliggjort: Torsdag den 23. november 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Janne Berg 87 87 86 22

Se Lokalplan nr. 477 inkl. sammenfattende miljøredegørelse (pdf)
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 11.

Reduceret skov- og søbeskyttelseslinje

 

Sidst opdateret: 04.03.2019