Lokalplan nr. 475

Biogasanlæg AU-Foulum, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele

Lokalplan nr. 475 - Udvidelse af biogasanlæg ved Burrehøjvej, AU-Foulum, Tjele

Vedtaget af Byrådet onsdag den 10. oktober 2018
Offentliggjort: Fredag den 12. oktober 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

VVM-tilladelse og miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen giver VVM-tilladelse til konkrete projekter indenfor planområdet, da AU-Foulum er en statslig bygherre. Se mere information om VVM-processen på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/FoulumBiogas

Viborg Kommune giver miljøgodkendelse til konkrete projekter indenfor planområdet. Se mere www.viborg.dk/miljoegodkend

Se Lokalplan nr. 475 og den sammenfattende miljørapport (pdf)
Se Miljørapport (pdf)
Se Byrådets vedtagelse den 10. oktober 2018. Sag nr. 5.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 08.05.2019