Lokalplan nr. 465

Lokalplan nr. 465 - Ortofoto over området

Lokalplan nr. 465 og kommuneplantillæg nr. 51 - Teknisk område til biogasanlæg - Mønstedvej ved Grønhøj

Vedtaget af Byrådet onsdag den 13. april 2016
Offentliggjort: Torsdag den 21. april 2016
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering. Biogasanlægget er endvidere omfattet af VVM-reglerne (Vurdering af Virkning på Miljøet). Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som indeholder både miljøvurderingen og VVM-redegørelsen.

Kontaktperson
Anna Dorte Nørgaard 87 87 86 26

Se lokalplanen nr. 465 og evt. den sammenfattende miljørapport (pdf).
Se miljørapport
Se Byrådets vedtagelse. Punkt 16.

Se siden angående VVM

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 04.03.2019