Lokalplan nr. 460

Lokalplan nr. 460

Lokalplan nr. 460 og kommuneplantillæg nr. 50 - Erhvervsområde ved Foulum

Vedtaget af Byrådet den 31. maj 2016
Offentliggjort den 1. juni 2016
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplan nr. 460 med sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (pdf)
Miljørapport (pdf)
Bilag til miljørapport (pdf) 
Se Byrådets vedtagelse. (sag nr. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 04.03.2019