Lokalplan nr. 441

Billede fra området med banevejen ved Banegården

Lokalplan nr. 441 - Teknisk område i Banegraven i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 17. juni 2015
Offentliggjort: Torsdag den 2. juli 2015
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering. Vej- og sporprojektet er endvidere omfattet af VVM-reglerne (Vurdering af Virkning på Miljøet). Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som indeholder både miljøvurderingen og VVM-redegørelsen.

Lokalplanen nr. 441 og incl. den sammenfattende miljøredegørelse (pdf).
Miljørapport (pdf).
Byrådets vedtagelse. Punkt 21.
VVM-tilladelse.

Se siden angående VVM-sagen.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 21.01.2019