Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 - Varmepumpeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup

Vedtaget: Mandag den 25. maj 2020
Offentliggjort: Torsdag den 28. maj 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse 

Teknisk Udvalg modtog i høringsperioden ét høringssvar, som gav anledning til ændringer i lokalplantillægget.

Udvalget behandlede sagen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 den 22. april 2020 og besluttede at godkende lokalplanforslaget med den ændring, at det alene er muligt at placere varmepumpeanlæg i den nordlige ende af delområde I.
Under forudsætning af positiv partshøring bemyndigede udvalget forvaltningen til at kunne vedtage forslagene endeligt.

Efter endt positiv partshøring hos ejer og ansøger er tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 nu vedtaget administrativt, jfr. udvalgets beslutning.

Se Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 437 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 18.08.2020