Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og tillæg nr. 1 til lokalplan 325

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 147B og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325, samt Kommuneplantillæg nr. 12 - Erhvervsområde ved Lundborgvej/Vestre Ringvej i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. marts 2018
Offentliggjort: Torsdag den 22. marts 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson

Maja Bach Lembcke 87 87 86 21

Se lokalplan nr. 147B inkl. tillæg nr. 1 (pdf)
Se lokalplan nr. 325 inkl. tillæg nr. 1 (pdf)
Se kommuneplantillæg nr. 12 (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 18

 

Sidst opdateret: 04.03.2019