Lokalplan nr. 493 og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

Lokalplan nr. 493 og tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

Lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13 - Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 - Bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2018
Offentliggjort: Torsdag den 22. november 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se Lokalplan nr. 493 (pdf).
Se Lokalplan nr. 370 inkl. tillæg nr. 1 (pdf)
Se Kommuneplantillæg nr. 13 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 11.

 

Sidst opdateret: 18.02.2019