Lokalplan nr. 504 og Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433

Lokalplan nr. 504 - Bydelscenter ved Hamlen i Viborg Øst
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr 433 - Bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg
Kommuneplantillæg nr. 23

Vedtaget af  Byrådet den 27. februar 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. marts 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Lokalplan nr. 504 (pdf)
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 (pdf)
Kommuneplantillæg nr. 23 (pdf)

Byrådets vedtagelse. Sag nr. 22

 

Sidst opdateret: 08.05.2019