Lokalplan nr. 478

Lokalplan nr. 478 og kommuneplantillæg nr. 22 - Erhvervsområde ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2018
Offentliggjort: Torsdag den 22. november 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se Lokalplan nr. 478
Se Kommuneplantillæg nr. 22 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 10.

 

Sidst opdateret: 08.05.2019