Byplanvedtægt nr. 15 ikke gyldig

Byplanvedtægt nr. 15 for Preislers Plads i Viborg er ikke gyldig

Viborg kommune er blevet opmærksom på, at Byplanvedtægt nr. 15 ved en fejl er optaget i plansystem.dk som gældende for området.

Området fremgår af dette kort.

Byplanvedtægten er vedtaget af Viborg Byråd den 6. oktober 1970.

Som det fremgår af byplanvedtægten, skulle en byplanvedtægt efter daværende lovgivning tinglyses på de berørte ejendomme for at være gældende. Hensigten var, at byplanvedtægten skulle fungere som et forhandlingsgrundlag, men at Byrådet – såfremt det viser sig umuligt ved orientering og forhandling at få vedtægtens bestemmelser efterlevet – havde til hensigt at lade den tinglyse.

Byplanvedtægten er imidlertid aldrig blevet tinglyst og er derfor ikke gyldig.

Viborg Kommune vil derfor tage initiativ til at fjerne byplanvedtægten fra Plansystem.dk.

Kontaktperson
Jørgen Tryk Hansen 87 87 86 25

 

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2019