Byplanvedtægt nr. 4 for en del af Rødding by, delvis aflysning

Aflysning af del af Byplansvedtægt nr. 4 - Rødding by

Vedtaget af Teknisk Udvalg 30. maj 2018
Offentliggjort: Torsdag den 7. juni 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson

Mette Hilsløv Hummelshøj 87 87 86 39

Se Aflysning af del af Byplanvedtægt nr. 4 (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 2.

 

Sidst opdateret: 20.11.2018