Lokalplan nr. 490

Lokalplan nr. 490 og kommuneplantillæg nr. 11 - Frilandsgartneriet DanRoots ved Tange

Vedtaget af  Byrådet den 16. maj 2018
Offentliggjort: Torsdag den 24. maj 2018
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se lokalplan nr. 490 (pdf).
Se kommuneplantillæg nr. 11 (pdf).
Se Byrådet vedtagelse. Sag nr. 7.

Sidst opdateret: 04.03.2019