Lokalplan 24-003 Vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Silkeborg Kommune

Forslag til lokalplan nr. 24-003 og kommuneplantillæg nr. 41 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Silkeborg Kommune

Vedtaget af Silkeborg Byråd 25. november 2019
Offentliggjort: mandag den 2. december 2019
Høringsfrist: mandag den 3. februar 2020

Byrådet i Silkeborg Kommune har 25. november vedtaget at sende planforslagene i offentlig høring.

Høringsperioden er nu slut og forslaget er under politisk behandling.

Planområdet ligger i Silkeborg Kommune tæt på grænsen til Viborg Kommune. Omkring vindmøllerne udlægger kommuneplantillægget to støjkonsekvenszoner, som rækker ind i Viborg Kommune. Derfor annoncerer Viborg Kommune hermed, at Silkeborg Kommune har sendt planforslagene i offentlig høring.

For at læse mere om lokalplanen og kommuneplantillægget benyttes følgende links, hvorved du kommer videre til Silkeborg Kommunes hjemmeside for forslag til Lokalplan nr. 24-003 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund og forslag til Kommuneplanlæg nr. 41.

Der blev afholdt borgermøde om planen 18. december 2019.

Planansvarlig
Torsten Sand Christensen

Plan og Byg, Team Omegn og Landskab
Silkeborg Kommune

Tlf.: 89 70 20 83
E-mail: tsc@silkeborg.dk

 

 

Sidst opdateret: 23.04.2020