Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 erhvervsareal for mejerivirksomhed, og centerformål, Mammen

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 24. januar 2018
Offentliggjort: Torsdag den 01. februar 2018
Høringsfrist: Onsdag den 14. februar 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening/afgrænsning, hvor det vurderes, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Merete Aagaard 87 87 86 43

Se forslag til tillæg til lokalplan nr. E.317 / C.306-1 (pdf).
Se gældende lokalplan E.317 /C.306-1
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 8

 

Sidst opdateret: 19.02.2018