Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A

Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A

Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A - Erhvervsområde ved ”køreteknisk anlæg” i Viborg

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 18. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 31. oktober 2019
Høringsfrist: Torsdag den 28. november 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 28. november 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 92A (pdf)
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 4.

 

Sidst opdateret: 01.11.2019