Lokalplan nr. 543

Forslag til lokalplan nr. 543 og kommuneplantillæg nr. 58 - Erhvervsområde i Rødkærsbro syd (Grimme)

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2020
Offentliggjort: Torsdag den 8. oktober 2020
Høringsfrist: Torsdag den 3. december 2020

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 3. december 2020. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Anette Vinther
87 87 86 23


Se forslag til lokalplan nr. 543 og kommuneplantillæg nr. 58(pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 19.

 

Sidst opdateret: 08.10.2020