Lokalplan nr. 540

Forslag til lokalplan nr. 540 - Boligområde ved Fasanvænget i Karup

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 3. juni2020
Offentliggjort: Torsdag den 11. juni 2020
Høringsfrist: Torsdag den 6. august 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Hanne Tobiasen 87 87 86 06


Se forslag til lokalplan nr. 540 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 8.

 

Sidst opdateret: 21.09.2020