Lokalplan nr. 538

Lokalplan nr. 538

Forslag til lokalplan nr. 538 - Boligområde ved Vingevej i Ørum

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 22. april 2020
Offentliggjort: Torsdag den 30. april 2020
Høringsfrist: Torsdag den 28. maj 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Janne Berg 87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 538 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 5.

 

Sidst opdateret: 29.05.2020