Lokalplan nr. 537

Lokalplan nr. 537

Forslag til lokalplan nr. 537 og kommuneplantillæg nr. 53 - Boligområde ved Reberbanen i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2020
Offentliggjort: Torsdag den 18. juni 2020
Høringsfrist: Torsdag den 13. august 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Maja Bach Lembcke 87 87 86 21

Se forslag til lokalplan nr. 537 og kommuneplantillæg nr. 53 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 14

 

Sidst opdateret: 14.08.2020