Lokalplan nr. 536

Forslag til lokalplan nr. 536 (boligområde ved Genvej og Godthaabsvej) og kommuneplantillæg nr. 62 (boligområder ved Genvej og Godthaabsvej samt ved Østergade 23) i Karup

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2020
Offentliggjort: Torsdag den 8. oktober 2020
Høringsfrist: Torsdag den 5. november 2020

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 5. november 2020. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Janne Berg
87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 536 og kommuneplantillæg nr. 62 (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 18  

Sidst opdateret: 08.10.2020