Lokalplan nr. 535

Lokalplan nr. 535

Forslag til lokalplan nr. 535 - Boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg Øst

Vedtaget af  Byrådet den 18. marts 2020
Offentliggjort: Torsdag den 26. marts 2020
Høringsfrist: Torsdag den 23. april 2020

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 23. april 2020. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Udbygningsaftale

Der skal etableres en rundkørsel, der skal vejforsyne lokalplanområdet via Randersvej.
Viborg Kommune indgår i forbindelse med en endelig vedtagelse af lokalplan nr. 535 en udbygningsaftale med bygherre, jf. planlovens § 21b.
Udbygningsaftalen fastlægger, at bygherre skal medfinansiere rundkørslen.

Se udkast til udbygningsaftalen.

Lokalplan

Se forslag til lokalplan nr. 535

Politisk beslutning

Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 7

 

Sidst opdateret: 27.03.2020