Lokalplan nr. 534

Visualisering Brofæstet

Forslag til lokalplan nr. 534 - Brofæstet i Viborg Baneby

Vedtaget af Byrådet den 18. december 2019
Offentliggjort: Torsdag den 19. december 2019
Høringsfrist: Torsdag den 16. januar 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se forslag til lokalplan nr. 534 (pdf).
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 16.

 

Sidst opdateret: 17.01.2020