Lokalplan nr. 530

Forslag til lokalplan nr. 530 og kommuneplantillæg nr. 48 - Dagligvarebutik (Aldi) på Koldingvej i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. januar 2020
Offentliggjort: Torsdag den 30. januar 2020
Høringsfrist: Torsdag den 27. februar 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
87 87 86 38

Se forslag til lokalplan nr. 530 og kommuneplantillæg nr. 48 (pdf)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 6.

 

Sidst opdateret: 28.02.2020