Lokalplan nr. 527

Forslag til lokalplan nr. 527 og kommuneplantillæg nr. 39 - Område til varmepumpeanlæg ved Jørgens Allé i Bjerringbro

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 27. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 8. august 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

Mads Noermark Andersen
87 87 86 43


Se forslag til lokalplan nr. 527 og kommuneplantillæg nr. 39 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 19.