Lokalplan nr. 526

Lokalplan nr. 526

Forslag til lokalplan nr. 526 og kommuneplantillæg nr. 61 - Rekreativt område vest for Brogade i Bjerringbro

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020
Offentliggjort: Torsdag den 3. september 2020
Høringsfrist: Torsdag den 1. oktober 2020

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 1. oktober 2020. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes borgermøde torsdag den 24. september 2020 kl. 17.00 i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro

Der er et begrænset antal pladser grundet COVID19, derfor er der tilmelding til borgermødet - se nederst på siden.

Tilmeldingen lukkes, når der ikke er plads til flere. Det anbefales, at man kun tilmelder 1 person pr. husstand.

Kontaktperson

Mette H. Hummelshøj 87 87 8639

Se forslag til lokalplan nr. 526 og kommuneplantillæg nr. 61 (pdf).
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 15.

 

Tilmelding til borgermøde 24. september 2020

På grund af Covid 19- forsamlingsforbud må der max. deltage 50 personer til mødet. Derfor opfordrer vi til at der max. tilmeldes 1 person pr. husstand. Når der tilmeldt 50 personer, lukkes der for tilmelding.

*
*
*
*
*
*
Samtykke


Læs Viborg Kommunes privatlivs- og persondatapolitik

Jeg accepterer, at Viborg Kommune indsamler og behandler persondata som beskrevet i privatlivs- og persondatapolitikken.
Sidst opdateret: 21.09.2020