Lokalplan nr. 525

Lokalplan nr. 525

Forslag til lokalplan nr. 525 - Erhvervsområde ved Holstebrovej i Viborg

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 30. oktober 2019
Offentliggjort: Torsdag den 7. november 2019
Høringsfrist: Torsdag den 5. december 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Line Lund Kidmose 87 87 86 20

Se forslag til lokalplan nr. 525 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 7.

 

Sidst opdateret: 16.12.2019